Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen bir yasadır. 7 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen bu kanun, 7 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KVKK, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, paylaşılması ve korunması gibi konuları düzenler ve kişisel verilere ilişkin hakları ve sorumlulukları belirler.

KVKK'nın temel amaçları şunlardır:

Kişisel verilerin işlenmesini sınırlamak ve denetlemek: KVKK, kişisel verilerin toplanmasını, işlenmesini ve saklanmasını sınırlar ve bu süreçleri denetler.

Kişisel verilere erişim hakkını güvence altına almak: KVKK, kişilerin kendi kişisel verilerine erişme, düzeltme, silme ve aktarma haklarını korur.

Kişisel verilerin korunmasını teşvik etmek: KVKK, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve işlenmesini teşvik eder.

Ceza ve yaptırımlarla uyum sağlamayı teşvik etmek: KVKK, kanunun ihlali durumunda ciddi cezalar ve yaptırımlar öngörerek, kurumları ve bireyleri kanuna uyumlu davranmaya teşvik eder.

KVKK'nın getirdiği düzenlemeler, kişisel verilerin mahremiyetini korumayı ve bu verilerin kötüye kullanılmasını önlemeyi amaçlar. Bu nedenle, işletmeler ve kamu kuruluşları, kişisel verileri düzgün bir şekilde işlemek ve korumak için KVKK hükümlerine uymak zorundadır. KVKK, kişisel verilere saygı ve koruma konusunda önemli bir adım atmış ve Türkiye'de veri güvenliği kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır.